Taustāma programmēšana un iekļaušana
tiek lietoti fiziski objekti, lai skolēniem mācītu pamata programmēšanas konceptus
Pamatojums

Saskaņā ar EK digitālo vienoto tirgu  ES līdz 2020. gadam būs līdz pat 825 000 IKT brīvām darbavietām, kuras būs grūti aizpildīt kvalificēta darbaspēka trūkuma dēļ

Uzzināt vairāk
Kas ir Taustāmā programmēšana

Taustāmā programmēšana ir valoda, līdzīga tekstuālajām vai vizuālajām programmēšanas valodām

Uzzināt vairāk
Mērķi

TangIn mērķis ir radīt un piegādāt izglītības resursus un materiālu kopumu, lai veicinātu un atbalstītu efektīvu taustāmās programmēšanas rīku un koncepciju pielietojumu, ko skolotāji efektīvi izmanto ikdienas nodarbībās

Learn more
Mērķa grupas

No pamatskolas skolotājiem līdz pašvaldībām, reģionālajām un vietējām varas iestādēm. Uzziniet iespējamos galvenos spēlētājus šajā projektā

Learn more
Partneri un kontakti

Partnerība sastāv no astoņām organizācijām no četrām ES valstīm…

Learn more
MĒS STINGRI TICAM, KA

IZGLĪTĪBA IR KORNORSTONE ATBILDĪGAMIEM PILSOŅIEM

UN IESAISTĪTĀ UN PROSPERĪGĀ SABIEDRĪBA
AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI
PROJEKTA AKTIVITĀTES TIKA IZSTRĀDĀTAS, LAI KONSORCIJA DALĪBNIEKI VARĒTU SASNIEGT VĒLAMOS MĒRĶUS UN REZULTĀTUS
LEJUPLĀDES
Viss par izplatīšanu un rezultātiem*
Jaunumi
Taustāma programmēšana jaunumi