Aktivitātes un rezultāti
Projekta aktivitātes tika izstrādātas, lai konsorcija dalībnieki varētu sasniegt vēlamos mērķus un rezultātus. Šajās aktivitātēs bija paredzēts dažādos laikos iesaistīt pamatizglītības skolotājus, skolu vadītājus un skolēnus, kā arī izglītības nozares pētniekus un zinātniskās institūcijas un ekspertus šajā jomā.
galvenās aktivitātes
kas tiks īstenoti projekta ilguma divos gados, ietver:
Izpēte, literatūras apskats un lauka darbs
lai identificētu STEM bāzētus priekšmetus, kurus varētu mācīt, izmantojot taustāmās programmēšanas koncepcijas un rīkus
Apmācības
kas paredzētas konsorcija locekļu skolotājiem.
Projekta resursu līdzizstrāde
(resursu un aktivitāšu komplekts), iesaistot mērķa grupas un galalietotājus (skolotājus un skolēnus)
Rezultātu pārbaude reālos scenārijos
četrās skolās, iesaistot dažādas klases dažādos sākumskolas līmeņos.
Skolotāju apmācību komplekta izstrāde
kas sniegs skolotājiem nepieciešamās prasmes izmantot izstrādātos resursus
Viena izplatīšanas pasākuma organizēšana
katrā no iesaistītajām valstīm, lai atrādītu izstrādātos produktus un informētu par testēšanas sesiju rezultātiem;
Projekta aktivitātes
Tiek sagaidīti sekojoši rezultāti:
IO1 - Programmēšanas koncepciju izmantošana
lai stimulētu STEM priekšmetu apguvi sākumskolas līmenī – sīki izstrādāts ziņojums, kurš iekļauj norādījumus skolām un pētniekiem par to, kā klasēs var izmantot taustāmāmās programmēšanas resursus un koncepcijas, lai sekmētu skolēnu motivāciju apgūt STEM priekšmetus un lai veicinātu skolēnu iekļaušanu.
IO2 - TangIn resursu rīku komplekts
skolu skolotāju un skolu vadītāju līdzekļu komplekts, kas sastāv no ikdienas nodarbībās īstenojamām aktivitātēm un skolotāju rokasgrāmatas, kas atbalsta skolotājus šo darbību īstenošanā un novērtē to ietekmi uz studentu mācīšanos un motivāciju. Šajā komplektā ietilpst konkrētas aktivitātes vai nodarbības, kas aptver dažādas ar STEM saistītas tēmas visos pamatizglītības līmeņos.
IO3 - TangIn skolotāju apmācības pakete
detalizēta apmācības pakete, lai apmācītu skolotājus, kā izmantot izstrādātos resursus, galvenokārt mācīšanas aktivitāšu komplektu un skolotāju rokasgrāmatu, kā arī par to, kā skolotāji var izstrādāt jaunas aktivitātes vai nodarbības citās tēmās.
Turklāt, tiks veicināts arī pasākumu kopums, tostarp:
Eiropas apmācība ir skolotāju mācību kurss, kas ļauj apmācīt dalībnieku skolu skolotājus par to, kā izmantot materiālu programmu un TangIn instrumentu kopumu, mācot STEM balstītus priekšmetus
Vietēja līmeņa apmācības pasākumi, kuros apmācīti skolotāji apmācīs citus kolēģus un iesaistīs tos resursu izmēģinājumos
vietēja mēroga izmēģinājuma pasākumi 4 iesaistītajās skolās
4 skolu veicināti pasākumi, ko iesaistītās skolas veiks, vēršoties pie citām skolām un skolotājiem, kā arī politikas veidotājiem.
VAI ESI IEINTERESĒTS IZGLĪTĪBAS NĀKOTNES UZLABOŠANĀ?
TANGIN PIEDĀVĀ PLAŠU IESPĒJU KLĀSTU JŪSU INSTITŪCIJAI.