TANGIN STUNDU PLĀNI
TangIn stundu plāni aptver uz STEM balstītus mācību priekšmetus pamatskolas līmeņa izglītībai, kas ir apvienoti ar taustāmās programmēšanas principiem. Ir divi ievada stundu plāni un aktivitātes, kuru mērķis ir iepazīstināt ar skaitļošanas domāšanu, programmēšanu un robotiku; un izskaidro robota un bloku izmantošanu programmēšanā. Pēc tiem seko 19 tematiski stundu plāni un aktivitātes, kas attiecas uz dažādiem sākumskolas līmeņiem, un dažādiem uz STEM balstītiem mācību priekšmetiem, veicinot taustāmās programmēšanas koncepciju izmantošanu.

Ievada piezīme

Šos stundu plānus nevar uzskatīt par negrozāmiem, jo ​​skolotājiem jābūt brīvībai tos pielāgot savas klases dinamikai un izpētīt, ko viņi uzskata par visatbilstošāko saviem skolēniem. 21 sākotnējo plānu izstrādāja TangIn pētījumu grupa un projekta ietvaros pārbaudīja Portugāles, Spānijas, Bulgārijas un Latvijas skolās.

Papildus tam skolotāji, kas piedalījās pārbaudes posmā, ir izstrādājuši jaunus stundu plānus, kas ir atrodami zemāk.

01 l Ievads programmēšanā
RESUME
SUMMARY

Introduction to Computational Thinking, Programming and Robotics by using commands and role play dynamics. Simulate inputs and outputs and predict outcomes. Give examples of programming and algorithms in everyday life.  Age group: all.

SUBJECTS

 • Computational Thinking
 • Robotics & Algorithms
PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
02 l Iepazīstināšana ar MIGO
RESUME

SUMMARY

MI-GO is a tool that embodies the tangible programming concepts. This session is aimed to the introduction of the story of MI-GO and the explanation on how it is programmed.

The first part of the session is dedicated to the customization of MI-GO where students use their imagination and art skills to build a character.

Students will also learn that the robot is programmed through the use of blocks and the function of each block. At the end of the session they will be able to execute simple instructions. Age group: all.

SUBJECTS

 • Robotics & Algorithms
 • Arts

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
03 l Dzīvnieku raksturojums
RESUME

SUMMARY

Animal cards scattered around a grid. Using the BOT to travel to them according to specific characteristics Age group: 6-10 years old

SUBJECTS

 • Biology

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
04 l Maģiskais kvadrāts
RESUME

SUMMARY

Using the BOT to go to all squares without repeating in a chess board using only the knight movement while doing it building magic squares. Age group: 9-12 years old.

SUBJECTS

 • Maths
 • Operations

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
05 l Kartes un ceļa zīmes
RESUME

SUMMARY

Learn that maps are a representation of a reality on a different scale. Use coordinates to find the correct correspondence between the small and big scale.

Identify traffic signs and what they mean. Age group: 6-10 years old.

SUBJECTS

 • Geography
 • Math

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
06 | Minecraft
RESUME

SUMMARY

Using the BOT to mine minerals in the correct sequence according to their properties. Age group: 8-12 years old.

SUBJECTS

 • Natural Science
 • Geology/minerals

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
07 | Reizināšana
RESUME

SUMMARY

Multiplication Tables are not only about memory there is logic behind it, and fun also. With the BOT’s help we will build them by counting squares (areas). Age group: 7-9 years old.

SUBJECTS

 • Maths

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
08 | Šķirošana
RESUME

SUMMARY

Learn about the different types of waste and where they should be placed. Plastic, metal, glass and organic waste are valuable resources that must be reused and recycled.

With the help of the robot, students sort different types of waste and put it in the correct recycling bin. Age group: 6-10 years old.

SUBJECT

 • Environment
 • Society

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
09 | Simetrija
RESUME

SUMMARY

Finding the symmetry plan of geometrical figures drawn by MI-GO and divide in halves. Age group: 7-10 years old

SUBJECT

 • Geometry

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
10 | Trijstūri
RESUME

SUMMARY

Locate and group different triangles in a geometrical figure drawn by MI-GO. Age group: 9-12 years old.

SUBJECTS

 • Geometry

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
11 | Dalīšana figūrās
RESUME

SUMMARY

Areas puzzle. Rotating Tetris like pieces to see where they fit. Same puzzle requires team work of different groups to solve it.  Age group: 9-12 years old.

SUBJECTS

 • Mathematics
 • Areas

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
12 | Asinsrites sistēma
RESUME

SUMMARY

Drawing the circulatory map, connecting organs while separating venous and arterial blood flows Age group: 7-9 years old.

SUBJECTS

 • Biology
 • Human Body

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
13 | Leņķi
RESUME

SUMMARY

First introduction to angles, and distinguish between a right angle, acute and obtuse. Age group: 6-10 years old.

SUBJECTS

 • Geometry

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
14 | Punktu savienošana
RESUME

SUMMARY

Same puzzle to train/introduce loops that increases gradually the level of complexity. Ideal to assess current level of proficiency. Age group: 8-12+ years old.

SUBJECTS

 • Programming/loops

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
15 | Kosmosa vilciens
RESUME

SUMMARY

Activity to create circuits and time-tables using the solar system as theme. Age group: 6-10 years old.

SUBJECTS

 • Solar system
 • Logistics (time schedules)

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
16 | Ūdens cikli
RESUME

SUMMARY

Competitive game with the water cycle as theme. Age group: 6-12 years old.

SUBJECTS

 • Environment

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
17 | Vārdi
RESUME

SUMMARY

Scrabble like game using MI-GO to create words for a subject at choice. Age group: 6-12 years old.

SUBJECTS

 • Multiple subjects

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
18 | Zvaigznāji
RESUME

SUMMARY

Drawing constellations with MI-GO and using scaled cards/maps to measure angles and lengths and convert to the Set dimensions. Age group: 9-12 years old.

SUBJECTS

 • Space
 • Geometry

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
19 | Aprēķini
RESUME

SUMMARY

Matching cards with basic arithmetic operations and numbers on the Set as possible solutions Age group: 8-10 years old.

SUBJECTS

 • Mathematics
 • Operations

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
20 | ES valstis (un karogi)
RESUME

SUMMARY

Matching flag cards with countries and capitals. Age group: 6-10 years old.

SUBJECTS

 • Society
 • Geography

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
21 | Mērvienības
RESUME

SUMMARY

Using MI-GO to measure the classroom and use the data to create maps at scale. 8-10 years old.

SUBJECTS

 • Physics

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT

Tangin Matrica

Zemāk redzamajā tabulā parādīta izstrādāto TangIn stundu plānu matrica, sasaistot tās ar attiecīgajām vecuma grupām, uz kurām tās attiecas, kā arī ar noteiktiem mācību priekšmetiem.

PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT

CITI MĀCĪBU PLĀNI

Kā arī Jūs varat iepazīties un izmantot četrus citus stundu plānus, kurus izstrādājuši bulgāru un latviešu skolotāji (pieejami tikai angļu valodā).

22 | WORDS (LESSON DEVELOPED BY BULGARIAN TEACHERS)
PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
23 | GEOMETRICAL FIGURES (LESSON DEVELOPED BY LATVIAN TEACHERS)
PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
24 | PLANETS ORDERS (LESSON DEVELOPED BY LATVIAN TEACHERS)
PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT
25 | PLANETS CHARACTERISTICS (LESSON DEVELOPED BY LATVIAN TEACHERS)
PRIEKŠSKATĪT/LEJUPLĀDĒT