Lejuplādes
Tiek sagaidīti sekojoši rezultāti:
IO1 - Programmēšanas koncepciju izmantošana
lai stimulētu STEM priekšmetu apguvi sākumskolas līmenī – sīki izstrādāts ziņojums, kurš iekļauj norādījumus skolām un pētniekiem par to, kā klasēs var izmantot taustāmāmās programmēšanas resursus un koncepcijas, lai sekmētu skolēnu motivāciju apgūt STEM priekšmetus un lai veicinātu skolēnu iekļaušanu.

To see the full report click here

IO2 - TangIn resursu rīku komplekts
skolu skolotāju un skolu vadītāju līdzekļu komplekts, kas sastāv no ikdienas nodarbībās īstenojamām aktivitātēm un skolotāju rokasgrāmatas, kas atbalsta skolotājus šo darbību īstenošanā un novērtē to ietekmi uz studentu mācīšanos un motivāciju. Šajā komplektā ietilpst konkrētas aktivitātes vai nodarbības, kas aptver dažādas ar STEM saistītas tēmas visos pamatizglītības līmeņos.

Šeit pieejama piekļuve TangIn rīklodziņa 21 nodarbību plānam

Lai atbalstītu stundu plāna izmantošanu, šeit varat iepazīties ar skolotāju rokasgrāmatu

IO3 - TangIn skolotāju apmācības pakete
detalizēta apmācības pakete, lai apmācītu skolotājus, kā izmantot izstrādātos resursus, galvenokārt mācīšanas aktivitāšu komplektu un skolotāju rokasgrāmatu, kā arī par to, kā skolotāji var izstrādāt jaunas aktivitātes vai nodarbības citās tēmās.
VAI ESI IEINTERESĒTS IZGLĪTĪBAS NĀKOTNES UZLABOŠANĀ?
TANGIN PIEDĀVĀ PLAŠU IESPĒJU KLĀSTU JŪSU INSTITŪCIJAI.