Поле за сваляне
Очакват се следните резултати:
Интелектуален продукт (ИП)1 - Използване на програмни концепции
за стимулиране на изучаването на STEM предмети в началното училище – подробен доклад, който дава насоки на училищата и изследователите за това как могат да се използват осезаеми програмни ресурси и концепции в класните стаи с малки ученици, за да се стимулира тяхната мотивация за STEM – и да насърчават приобщаването на учениците.

За да видите пълния отчет Натисни тук

ИП2-TangIn инструментариум на ресурсите
инструментариум за учители и училищни директори, съставен от набор от дейности, които могат да бъдат прилагани в ежедневните учебни занятия и учебно ръководство за учители, подпомагащо ги в осъществяването на тези дейности и за оценка на тяхното въздействие върху ученето и мотивацията на учениците. Наборът от инструменти ще включва специфични дейности или уроци, обхващащи различни предмети, свързани с STEM, на всички нива на началното образование.

Достъп до 21 плана за уроци на инструментариума TangIn тук

За да подкрепите използването на плана за уроци, можете да се консултирате с тук ръководството за учители

ИП3-TangIn обучителен пакет за учители
подробен пакет, който да обучи учителите как да използват разработените ресурси, предимно инструментариума с образователните дейности и ръководството за учителите, както и как те могат да развиват нови дейности или уроци по други теми.

Консултирайте се с Наръчника за обучение на учители, наличен в EN, PT, LV и BG

ИНТЕРЕСУВАТЕ ЛИ СЕ ОТ ПОДОБРЯВАНЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪДЕЩЕ?
TANGIN ПРЕДЛАГА ШИРОКА ГАМА ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВАШАТА ИНСТИТУЦИЯ.